No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 19, từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 tới ngày 9 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 26/04/2021 tới ngày 02/05/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 03/05/2021
Thứ ba
Ngày 04/05/2021
Thứ tư
Ngày 05/05/2021
Thứ năm
Ngày 06/05/2021
Thứ sáu
Ngày 07/05/2021
Thứ bảy
Ngày 08/05/2021
Chủ nhật
Ngày 09/05/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập